Pastaruoju metu policijos pareigūnai vis dažniau sulaukia sunerimusių gyventojų prašymų daryti ryžtingesnius žingsnius prieš Gyvūnų laikymo taisyklių nepaisančius šunų šeimininkus.

Atsižvelgdami į nusiskundimus ir patys matydami šeimininkus, vedžiojančius savo augintinius stadionuose, įstaigų teritorijose, gyvenamųjų mikrorajonų kiemuose, teisėtvarkininkai nuolat tikrina, kaip laikomasi šių Taisyklių.

Pareigūnai lankosi gyvenamuosiuose rajonuose, stebi, kur ir kaip gyventojai vedžioja šunis. Nusižengėliams gali būti surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai ir skirta bauda ar apsiribota įspėjimu.

Iki šių metų gegužės 15 dienos vien Alytaus vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai už gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, registravimo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių pažeidimus surašė 81 administracinių teisės pažeidimo protokolų.

 Už šunų vedžiojimą tam nenumatytose vietose, išmatų nesurinkimą ir kitus pažeidimus, naminių gyvūnų šeimininkams gresia įspėjimas arba piniginė bauda iki 200 litų.

Už šunų vedžiojimą tam nenumatytose vietose, išmatų nesurinkimą ir kitus pažeidimus, naminių gyvūnų šeimininkams gresia įspėjimas arba piniginė bauda iki 200 litų.

Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, registravimo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo 200 iki 400 litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Taisyklių pažeidimas, padaręs žalos asmens sveikatai ar turtui užtraukia baudą nuo 500 iki 1 tūkst. litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Taisyklių pažeidimas, padaręs žalos asmens sveikatai, jeigu sukeltas fizinis skausmas, nustatytas nežymus, nesunkus ar sunkus sveikatos sutrikdymas, o taip pat pažeidimas, padaręs žalos asmens turtui, užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Pažeidėjas gali būti baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu.

Viliamasi, kad gyventojai, atsižvelgę į gresiančią atsakomybę, taps sąmojingesni, tausojantys vieni kitų sveikatą, puoselėjantys gamtos grožį.

GYVŪNŲ SAVININKŲ PAREIGOS

- Gyvūnų savininkai privalo garantuoti, kad gyvūnų laikymas nekels grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų.

- Daugiabučių namų buto savininkas ar buto nuomininkas savo bute gali laikyti vieną šunį ir vieną katę. Bute leidžiama laikyti šuniukų ar kačiukų vadas iki 3 mėnesių amžiaus.

- Šunų ir kačių savininkas, laikantis gyvūnus daugiabučiame name, turi turėti raštišką sutikimą tų butų (ar patalpų) savininkų, su kurių butų ar patalpų sienomis, grindimis ar lubomis ribojasi butas, kuriuose laikomas gyvūnas.

- Uždaroje savininko valdoje šunys gali būti nepririšti, tačiau prie įėjimo į valdą (išskyrus namus, butus) turi būti pakabintas įspėjamasis ženklas ir užrašas (ženklas – baltas 25 cm kraštinių ilgio trikampis su 3 cm pločio raudonu apvadu, kurio viduryje pavaizduotas juodas šuns galvos profilis, užrašas „Palaidas šuo“). Šis ženklas turi būti matomas tiek dieną, tiek naktį. Kai laikomas agresyvus šuo, valda turi būti aptverta ne žemesne kaip 2 m aukščio tvora.

- Uždarose rakinamose patalpose (gyvenamosiose patalpose, sandėliuose, šiltnamiuose, ūkiniuose pastatuose ir kt.) šunys apsaugai gali būti laikomi palaidi, o patalpos be perspėjimo ženklų.

- Iš buto į laiptinę ar koridorių šunis būtina vesti su pavadėliu ir antsnukiu. Maži dekoratyvinių veislių šunys gali būti vedami be antsnukio, bet su pavadėliu.

- Šunys neturi kelti grėsmės praeiviams.

- Šunį vežti liftu galima tik tuo atveju, jei tam neprieštarauja kiti žmonės, esantys lifte.

- Šunis galima vedžioti tik šunims vedžioti skirtose teritorijose bei laukymėse arba kitose retai žmonių lankomose vietose.

- Gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad gyvūnai neterštų laiptinių, liftų, kitų bendrojo naudojimo patalpų, o priteršus – ekskrementus išvalytų.

- Savininkai, vedžiojantys šunis ir kates viešose vietose, su savimi turi turėti priemones gyvūnų išmatoms surinkti ir jas surinktų.

- Daugiabučių namų butų ir individualių namų savininkai bei jų nuomininkai turi užtikrinti, kad gyvūnai nekeltų triukšmo, netrikdytų žmonių ramybės ir viešosios rimties.

- Šuns, katės savininkas atsakingų pareigūnų reikalavimu privalo pateikti gyvūno vakcinacijos, o laikant agresyvų šunį ar jų mišrūną – ir registracijos dokumentus.

- Draudžiama šunis ir kates vedžioti masinėse žmonių susibūrimo vietose, kapinėse, mokyklų, sveikatos apsaugos įstaigų, vaikų lopšelių-darželių teritorijose, žaidimo ir sporto aikštelėse, stadionuose, pliažuose, skveruose, žaliojoje vejoje, parkuose, išskyrus pakraščius arba įrengtas šunų vedžiojimo aikšteles.

grynas.delfi.lt